Praėjusią savaitę Kėdainių rajono savivaldybėje vyko savivaldybės lygio civilinės saugos vadinamosios funkcinės pratybos „Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo struktūrų, įmonių veiksmai, gavus civilinės saugos signalą“. Pratybose dalyvavo savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nariai, AB „Lifosa“ ir pramonės rajono įmonių atsakingi darbuotojai. Pratyboms vadovavo Antanas Pavolis, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas.

Pratybų tikslas − patikrinti signalo perdavimo sistemos efektyvumą, įmonių, įstaigų reagavimą, Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro pasirengimą dirbti ekstremaliosios situacijos metu.

Informacijos perdavimo grandinė veikė puikiai

Situacija tokia: „Lifosoje“ išsiliejo 35 tonos amoniako ir jis sklinda už įmonės ribų. Pamainos viršininkas-dispečeris nedelsdamas atlieka avarijos prognozavimą ir vertinimą. Pagal rezultatus parengia informacinę žinutę apie pavojų ir perduoda aplinkinėms įmonėms ir rajono tarnyboms. Grandinė su informacijos perdavimu veikia labai greitai − vos per kelias minutes visi atsakingi asmenys informuoti.

Savivaldybės administracijos direktorius, gavęs informaciją apie įvykį, nurodo sukviesti savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą. Skelbiamas civilinės saugos signalas „Cheminis pavojus“. Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nariai į savivaldybės posėdžių salę atvyko labai greitai, gavę telefonu žinutes.

Informacijos perdavimas tapo labai efektyvus, AB „Lifosa“ įdiegus naują darbuotojų ir aplinkinių įmonių, tarnybų perspėjimo sistemą.

Susirinkusieji žinojo, ką reikia daryti

Susirinkus prasidėjo darbai: Operacinio vertinimo, informacijos valdymo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos grupė pradeda fiksuoti incidento likvidavimo eigą, teikia informaciją apie esamą operatyvinę padėtį; išanalizavę susidariusią situaciją, numato teritoriją, iš kurios reikia evakuoti gyventojus, ir šioje teritorijoje esančių gyventojų skaičių; numato evakavimui reikalingą transporto priemonių skaičių bei priemones (garsiakalbiai, ėjimas per namus), pajėgas (policijos, seniūnijos), kurios vykdys gyventojų perspėjimą ir evakavimą iš pastatų iki parinktų transporto stovėjimo vietų. Materialinio techninio aprūpinimo grupė sutelkia transportą gyventojams evakuoti, numato laikino apgyvendinimo vietas. Visuomenės informavimo grupė paruošia trumpą pranešimą gyventojams naudojant korinio transliavimo sistemą (GPIS), tekstą, kuris bus perduodamas gyventojams per garsiakalbius įvykio vietoje, per „Balticum TV“ televiziją, informacinį pranešimą žiniasklaidai apie incidentą ir priimtus sprendimus.

Pratybose dalyvavę AB „Lifosa“ priešgaisrinės ir civilinės saugos skyriaus viršininkas Virginijus Stogevičius, Kėdainių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pamainos vadas Vidmantas Kupčiūnas operacijų centro nariams pristatė veiksmus, kurių imtųsi ugniagesių gelbėtojų pajėgos tokio įvykio metu.

Įvertino gerai

Pratybas stebėjęs Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos civilinės saugos skyriaus vedėjas Albertas Ziminskas jas įvertino gerai. „Mane labiausiai džiugina, kad Jūsų savivaldybės atsakingi darbuotojai labai rimtai žiūri į šiuos civilinės saugos dalykus, visada jauti profesionalumą. Labai pagirtina, kad pasirinkote aktualią Kėdainiams temą, juk turite „Lifosą”, o jos atstovai civilinei saugai, taip pat ir Kėdainių priešgaisrinės gelbėjimo tarnyba yra tikrai labai profesionalūs ir visada pasirengę“.

Kėdainių rajono savivaldybės informacija, tel. 69543, 69559

Įrašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *